SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Drobiszová Jolanta
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
4. A2
4.
JA
3. JA1
3.
JA
6.B JA2
8.A
JA
6.A KJA1
6.B KJA1
5
KJA
8.A KJA
8.B KJA
8.C KJA
9.A KJA
8.C
KJA
Parter
12:20 - 12:30
Pr
Parter
12:45 - 12:55
Pr
Parter
13:40 - 13:45
Pr
Parter
14:30 - 14:35
Pr
Tue
Wed
3. JA1
3.
JA
4. A2
mult
JA
6.B JA2
kjęz
JA
Korytarz szatnie - 6C
07:30 - 07:50
KSz
Korytarz szatnie - 6C
08:35 - 08:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
09:30 - 09:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
10:30 - 10:40
KSz
Korytarz szatnie - 6C
11:25 - 12:00
KSz
Thu
Fri
4. A2
mult
JA
6.B JA2
9A
JA
Jadalnia
11:25 - 12:00
J
Powered by