SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Zwyrtková Agata
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
8.B celá
8B
JCz
7.A JCz2
7.B
JCz
4. ICT2
5
JCz
8.B celá
8.A
JCz
4. ICT2
4.
JCz
Korytarz - biol.-chem.
07:30 - 07:50
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
08:35 - 08:45
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
09:30 - 09:45
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
10:30 - 10:40
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
11:25 - 11:35
Kbl
Jadalnia
13:15 - 13:45
J
Tue
7.A JCz2
7.A
JCz
4. ICT2
mult
JCz
8.B celá
8.A
JCz
Wed
Thu
4. ICT2
mult
JCz
8.B celá
8B
JCz
7.A JCz2
7.A
JCz
7.A JCz2
7.B
JCz
1. piętro - schody
07:30 - 07:50
1.pA
1. piętro - schody
08:35 - 08:45
1.pA
1. piętro - schody
09:30 - 09:45
1.pA
1. piętro - schody
10:30 - 10:40
1.pA
1. piętro - schody
11:25 - 11:35
1.pA
Fri
Powered by