SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Ciencialová Jana
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
9.B celá
ch-f
F
6.A JCz2
6.B
M
6.A JCz1
6.A
M
9.A celá
ch-f
F
Korytarz WF - sala
12:45 - 12:55
KWF
Tue
6.A JCz1
6.A
M
6.A JCz1
6.A
M
6.A JCz2
7.A
M
6.A JCz2
7.A
M
Parter
07:30 - 07:50
Pr
Parter
08:35 - 08:45
Pr
Parter
09:30 - 09:45
Pr
Parter
10:30 - 10:40
Pr
Parter
11:25 - 12:00
Pr
Jadalnia
12:20 - 12:55
J
Wed
9.B celá
ch-f
F
9.A celá
ch-f
F
6.A JCz2
ch-f
M
6.A JCz1
aula
M
Jadalnia
12:20 - 12:55
J
Thu
6.A JCz2
6.A
M
6.A JCz1
ch-f
M
Korytarz - biol.-chem.
07:30 - 07:50
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
08:35 - 08:45
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
09:30 - 09:45
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
10:30 - 10:40
Kbl
Korytarz - biol.-chem.
11:25 - 12:00
Kbl
Fri
Powered by