SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Podolinská Jana
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
9.B celá
7.A
M
9.A celá
9A
M
7.A JA2
7.B JA2
kICT
I
Korytarz szatnie - 6C
07:30 - 07:50
KSz
Korytarz szatnie - 6C
08:35 - 08:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
09:30 - 09:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
10:30 - 10:40
KSz
Korytarz szatnie - 6C
11:25 - 12:00
KSz
Tue
9.B MA
8B
MA
9.B celá
9B
M
7.A JCz1
7.B JCz1
7.A
M
8.A celá
8.A
M
9.A celá
9A
M
7.A JA3
7.B JA3
kICT
I
Wed
9.A MA
9A
MA
9.A celá
9A
M
7.A JCz1
7.B JCz1
7.B
M
5. celá
kICT
I
8.A celá
8.A
M
1. piętro - schody
12:20 - 12:30
1.pA
1. piętro - schody
12:45 - 12:55
1.pA
1. piętro - schody
13:15 - 13:45
1.pA
1. piętro - schody
14:30 - 14:35
1.pA
Thu
7.A JCz1
7.B JCz1
7.B
M
8.A celá
8.A
M
9.B celá
9B
M
8.A celá
kICT
I
Korytarz szatnie - 6C
07:30 - 07:50
KSz
Korytarz szatnie - 6C
08:35 - 08:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
09:30 - 09:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
10:30 - 10:40
KSz
Korytarz szatnie - 6C
11:25 - 12:00
KSz
Fri
7.A JA1
7.B JA1
kICT
I
9.B celá
9B
M
8.A celá
8.A
M
7.A JCz1
7.B JCz1
7.A
M
9.A celá
9A
M
6.A PI
5
PI
Jadalnia
12:20 - 12:55
J
Powered by