SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Sikora Lucyna
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
4. A1
mult
JA
8.C celá
8.C
JA
5. celá
mult
JA
3. JA2
mult
JA
6.B KJA2
7.A KJA
7.B KJA
6.A
KJA
Parter
07:30 - 07:50
Pr
Parter
08:35 - 08:45
Pr
Parter
09:30 - 09:45
Pr
Parter
10:30 - 10:40
Pr
Parter
11:25 - 12:00
Pr
Tue
1.C 3
1.C 4
1.C 5
JA
1.C 4
1.C 5
JA
1.C 2
1.C 3
No
8.C celá
8.C
JA
7.A JA1
7.B JA1
7.B
JA
8.C celá
8.C
LW
Wed
7.A JA1
7.B JA1
7.B
JA
3. JA2
mult
JA
4. A1
4.
JA
7.A JA1
7.B JA1
7.A
JA
9.A 1JA
kjęz
JA
Thu
9.A 1JA
6.B
JA
5. celá
mult
JA
1.C 2
1.C 3
No
1.C 3
1.C 4
1.C 5
JA
Fri
4. A1
4.
JA
5. celá
5
JA
9.A 1JA
kjęz
JA
8.C celá
8.C
JA
Korytarz szatnie - 6C
07:30 - 07:50
KSz
Korytarz szatnie - 6C
08:35 - 08:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
09:30 - 09:45
KSz
Korytarz szatnie - 6C
10:30 - 10:40
KSz
Korytarz szatnie - 6C
11:25 - 12:00
KSz
Powered by