SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Wiszczor Gražyna
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
9.A JN
9B
JN
6.B JA1
8.C
JP
8.A JNch
8.B JNch
8.C JNch
8.A
JN
Tue
9.A WPL2
9.B WPL2
9A
JP
9.A WPL2
9.B WPL2
9A
JP
Wed
9.A WPL2
9.B WPL2
9A
JP
9.B 1JN
9B
JN
8.A JNdz
8.B JNdz
8.C JNdz
8.A
JN
7.B JN
aula
JN
9.A JN
9A
JN
Thu
6.B JA1
aula
JP
9.A WPL2
9.B WPL2
9A
JP
9.B 1JN
9A
JN
Parter
07:30 - 07:50
Pr
Parter
08:35 - 08:45
Pr
Parter
09:30 - 09:45
Pr
Parter
10:30 - 10:40
Pr
Parter
11:25 - 12:00
Pr
Fri
6.B JA1
6.A
JP
Parter
12:20 - 12:30
Pr
Parter
12:45 - 12:55
Pr
Parter
13:15 - 13:45
Pr
Parter
14:30 - 14:35
Pr
Powered by