SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Kluzová Anna
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
9.A 2JA
9A
JCz
7.A JCz1
7.B JCz1
7.A
JCz
6.A JCz1
6.A
JCz
9.A 1JA
9A
JCz
1. piętro - przy windzie
07:30 - 07:50
1.pB
1. piętro - przy windzie
08:35 - 08:45
1.pB
1. piętro - przy windzie
09:30 - 09:45
1.pB
1. piętro - przy windzie
10:30 - 10:40
1.pB
1. piętro - przy windzie
11:25 - 12:00
1.pB
1. piętro - przy windzie
12:20 - 12:30
1.pB
1. piętro - przy windzie
12:45 - 12:55
1.pB
1. piętro - przy windzie
13:15 - 13:45
1.pB
1. piętro - przy windzie
14:30 - 14:35
1.pB
Tue
7.A JCz1
7.B JCz1
7.B
JCz
9.A 1JA
9A
JCz
6.A JCz1
6.A
JCz
6.A JCz1
6.A
JCz
8.A celá
8.A
JCz
9.A celá
9A
LW
Wed
8.A celá
8.A
JCz
6.A JCz1
6.A
JCz
8.C PI
9A
JCz
9.A 2JA
9A
JCz
Thu
9.A KJCz
9A
JCzK
9.A 2JA
9A
JCz
9.A 1JA
9A
JCz
8.A celá
8.A
JCz
7.A JCz1
7.B JCz1
7.B
JCz
7.A JCz1
7.B JCz1
mult
JCz
Fri
8.A celá
8.A
JCz
9.A 1JA
9A
JCz
9.A 2JA
9A
JCz
8.B Zpr1
8.C Zpr1
8.C
L: ZPr
8.B Zpr1
8.C Zpr1
8.C
L: ZPr
Powered by