SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie 7.A
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
Dz
ch-f
F
JK
Chł
sgim
WF
JG
JCz1
7.A
JCz
AK
JCz2
7.B
JCz
AZ
JCz3
9B
JCz
ZDS
JA2
kICT
I
PJ
JA3
kjęz
JA
BM
JA1
8.C
WPl
BS
aula
G
KO
aula
G
KO
aula
JP
RG
Chór
4.
Chór
KK
KJA
6.A
KJA
LS
3D
6.A
D3
MV
Tue
JCz1
7.B
JCz
AK
JCz2
7.A
JCz
AZ
JCz3
aula
JCz
ZDS
JCz1
7.A
M
PJ
JCz2
7.B
M
JK
JCz3
8.C
M
PA
Chł
ch-f
F
PA
Dz
sgim
WF
IG
8B
H
KO
JN
7.A
JN
IG
JR
9B
JR
UCz
JA3
kICT
I
PJ
JA1
7.B
JA
LS
JA2
8.C
WPl
BS
aula
LW
KO
P
5
PARL
IG
Wed
JA1
7.B
JA
LS
JA2
kjęz
JA
DN
JA3
7.A
JA
BM
JCz1
7.B
M
PJ
JCz2
7.A
M
JK
JCz3
ch-f
M
PA
7.A
WSP
IG
JA1
7.A
JA
LS
JA2
7.B
JA
DN
JA3
kjęz
JA
BM
7.A
JP
RG
RK
7.B
R
RD
ART
8.C
ART
BS
Thu
GS
sgim
GSP
JG
JCz1
7.B
M
PJ
JCz2
7.A
M
JK
JCz3
8B
M
PA
Dz
ch-f
F
JK
Chł
sgim
WF
JG
8B
B
KA
7.A
JP
RG
JCz1
7.B
JCz
AK
JCz2
7.A
JCz
AZ
JCz3
6.B
JCz
ZDS
JCz1
mult
JCz
AK
JCz2
7.B
JCz
AZ
JCz3
aula
JCz
ZDS
ME
8B
Ed
JT
Fri
JA1
kICT
I
PJ
JA2
7.A
JA
DN
JA3
8.C
WPl
BS
Chł
7.A
F
PA
Dz
sgim
WF
IG
7.A
JP
RG
JCz1
7.A
M
PJ
JCz2
7.B
M
JK
JCz3
ch-f
M
PA
9B
WM
MaSt
8B
H
KO
RE
6.A
R
JF
Powered by