SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie 8.B
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
8B
JCz
AZ
8B
JA
DN
8.A
M
JK
8.A
JCz
AZ
JNch
8.A
JN
GW
JRch
8.C
JR
UCz
Dz
sgim
WF
IG
9B
WM
MaSt
Chór
4.
Chór
KK
Chł
sgim
WF
JG
3D
6.A
D3
MV
KJA
8.C
KJA
JoDr
Tue
ch-f
F
JK
8B
JP
RG
8.A
JCz
AZ
ch-f
Ch
JT
8B
M
JK
8B
B
JT
8B
LW
JK
PARL
5
PARL
IG
Wed
GSP
sgim
GSP
JG
aula
JP
RG
kjęz
JA
DN
8B
B
JT
8.C
WPl
BS
JNdz
8.A
JN
GW
JRdz
6.B
JR
UCz
Chł
sgim
WF
JG
ch-f
H
KO
Dz
sgim
WF
IG
Thu
RK
8B
R
RD
ch-f
Ch
JT
6.B
G
KO
8.A
M
JK
8B
JCz
AZ
kjęz
JA
DN
8.A
JP
RG
kICT
I
JK
Fri
S
sgim
Sia
IG
8B
F
JK
aula
JP
RG
8B
M
JK
9B
H
KO
6.B
WSP
IG
Zpr1
8.C
L: ZPr
AK
Zpr2
7.A
L: ZPr
JG
Zpr3
8.C
S: ZPr
JG
Zpr4
7.A
S: ZPr
BS
Zpr1
8.C
L: ZPr
AK
Zpr2
7.A
L: ZPr
JG
RE
6.A
R
JF
Zpr3
8.C
S: ZPr
JG
Zpr4
7.A
S: ZPr
BS
Powered by