SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Class
Teacher
SP im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie 9.A
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:45 - 9:30
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5A
11:35 - 12:20
5B
12:00 - 12:45
6A
12:30 - 13:15
6B
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GSP
sgim
GSP
JG
2JA
9A
JCz
AK
1JC
8.C
WPl
BS
9A
M
PJ
JN
9B
JN
GW
JR
9A
JR
UCz
2JA
kjęz
JA
BM
1JA
9A
JCz
AK
ch-f
F
JC
Chł
sgim
WF
JG
Dz
9A
WSP
IG
6.B
H
KO
3D
6.A
D3
MV
KJA
8.C
KJA
JoDr
Tue
RK
9A
R
GrzO
8B
G
DN
2JA
8.A
JA
BM
1JA
9A
JCz
AK
WPL3
kICT
I
JK
WPL2
9A
JP
GW
WPL2
9A
JP
GW
WPL3
kICT
JP
JD
9A
M
PJ
Dz
sgim
WF
JG
Chł
9A
WSP
IG
9A
LW
AK
PARL
5
PARL
IG
Wed
MA
9A
MA
PJ
9A
M
PJ
WPL2
9A
JP
GW
WPL3
kICT
JP
JD
ch-f
F
JC
Chł
sgim
WF
JG
Dz
9A
WSP
IG
ch-f
Ch
JT
1JA
kjęz
JA
LS
2JA
9A
JCz
AK
JN
9A
JN
GW
JR
8.A
JR
UCz
Thu
KJCz
9A
JCzK
AK
1JA
6.B
JA
LS
2JA
9A
JCz
AK
2JA
7.B
JA
BM
1JA
9A
JCz
AK
ch-f
B
JT
WPL2
9A
JP
GW
WPL3
9B
JP
JD
WPL2
kICT
I
JK
WPL3
9A
JP
JD
9A
H
KO
Fri
S
sgim
Sia
IG
Dz
sgim
WF
JG
Chł
9A
WSP
IG
8B
Ch
JT
1JA
9A
JCz
AK
2JC
8.C
WPl
BS
1JA
kjęz
JA
LS
2JA
9A
JCz
AK
9A
M
PJ
9A
L: ZPr
JD
9A
L: ZPr
JD
Powered by